Thông tin liên hệ

  • Điện thoại: 0236 3827111(số nội bộ 503)
  • Email: dientuvienthong.dtu@gmail.com
  • Văn Phòng : 503, Khoa Điên – Điện tử – Đại Học Duy Tân
  • K7/25 Quang Trung – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng
  • Website: http://kdientu.duytan.edu.vn

Hỗ trợ