Chuyện cười chuyên ngành: Nghề điều độ

nghề điều độ
                        Nghề điều độ

Khi vào điều độ đi ca

Lưới điện trong tỉnh do ta vận hành

Phải xem phương thức vận hành

Và rồi nhật ký vận hành gần đây.

 

Chưa thông thì hỏi lại ngay

Lắng nghe giải thích ghi ngay lại liền

Thông rồi ta sẽ ký liền

Giao ca đã ký, trách nhiệm về ta.

 

Thông tin điện báo gần xa

Chú tâm phân tích, cho ra rõ ràng

Xử lý đừng quá vội vàng

Bình tâm, kiên nhẫn, vững vàng, bước đi.

 

Mệnh lệnh đưa xuống thực thi

Tuyệt đối chính xác không thì phiền thay

Điều độ không được nói hay

Hiểm nguy, sự cố ở ngay cận kề.

 

Cẩn thận không phải lề mề

Phải nhanh thao tác khách chờ điện ta

Khách hàng có trách gần xa

Ân cần giải thích, không la không phiền.

 

Khách hàng có góp lời khuyên

Tôn trọng học hỏi sửa liền bản thân

Và rằng khách chính ân nhân

Cũng là thượng đế, tri ân chân tình.

 

Phân chia dòng điện sao cho công bình

Luân phiên sa thải, nghĩa tình bao la

Để một phụ tải cắt ra

Điều độ ai cũng xót xa rụng rời…

 

Khách hàng được nở nụ cười

Mỗi khi có điện là lời động viên

Khó khăn đến mấy không phiền

Vận hành lưới điện ưu tiên hàng đầu.

(Sưu tầm)