Kiểm định ABET ngành Công nghệ Điện tử tại Duy Tân

Ngành Công nghệ Điện tử tại Đại học Duy Tân đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET- Mỹ với mức kiểm định cao nhất là 6 năm vào tháng 8.2020

ABET là gì?

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) được xem là một trong các tổ chức kiểm định uy tín nhất thế giới cho các chương trình kỹ thuật và công nghệ, các ngành học được kiểm định đánh giá dựa trên các  tiêu chuẩn như: Students (người học), Program Educational Objectives (mục tiêu của chương trình đào tạo), Student Outcomes (chuẩn đầu ra), Continuous Improvement (cải tiến liên tục), Curriculum (chương trình đào tạo), Faculty (đội ngũ giảng viên), Facilities (cơ sở vật chất), Institutional Support (các hoạt động hỗ trợ cấp trường), và thêm một tiêu chuẩn riêng của chương trình (Program Criteria). Sinh viên đăng ký ngành học được kiểm định ABET sẽ được được đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, được tham gia nhiều hoạt động học thuật. Với bằng tốt nghiệp ngành học đạt chuẩn kiểm định ABET sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm, không chỉ ở doanh nghiệp trong nước mà còn có thể làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới

Tháng 8.2020 ngành Công nghệ Điện Điện tử tại ĐH Duy Tân đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET- Mỹ với mức kiểm định cao nhất là 6 năm
Tháng 8.2020 ngành Công nghệ Điện Điện tử tại ĐH Duy Tân đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET- Mỹ với mức kiểm định cao nhất là 6 năm

Quy trình kiểm định ABET ngành Công nghệ Điện tử tại Duy Tân

  • Các chuyên viên tư vấn về ABET xem xét tài liệu tự đánh giá của cơ sở đào tạo có chương trình được kiểm định;
  • Các chuyên viên ABET tiến hành chuyến thăm kiểm tra thử tại cơ sở đào tạo, rà soát tất cả tài liệu, các môn học, phòng thí nghiệm, gặp gỡ những người quản lý, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp…
  • Một nhóm chuyên viên ABET đến cơ sở đào tạo kiểm định chính thức chương trình; chứng nhận kiểm định của ABET sau khi được cấp sẽ được duy trì ở các năm tiếp theo dưới sự theo dõi của ABET

Ngành Công nghệ Điện tử tại Duy Tân đạt chuẩn kiểm định ABET

Tháng 8.2020 ngành Công nghệ Điện Điện tử tại ĐH Duy Tân đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET- Mỹ với mức kiểm định cao nhất là 6 năm dựa trên kết quả của chuyến thăm kiểm định ngày 24 đến 26.11.2019. Kết quả kiểm định này được công nhận mở rộng và bao gồm cho cả những khóa sinh viên DTU ngành Điện-Điện tử đã tốt nghiệp từ ngày 1.10.2018.

Đoàn kiểm định ABET tại ĐH Duy Tân

Đoàn kiểm định kiểm tra các phòng thực hành Điện-Điện tử

Ngành Điện Điện tử – chương trình đào tạo thứ 3 đạt chuẩn kiểm định ABET của Đại học (ĐH) Duy Tân, sau 2 chương trình đào tạo gồm:

 – Kỹ thuật Mạng, và Hệ thống Thông tin Quản lý

Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử đã đáp ứng 100% các tiêu chí kiểm định Tổ chức Kiểm định ABET. Kết quả này bắt nguồn từ những chuẩn bị rất chu đáo của ĐH Duy Tân qua nhiều năm. Trong đó có:

  • Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao,
  • Xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình,
  • Chú trọng vào việc giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy để đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình

Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo Đại học ngành Điện Điện tử chuẩn PNU, Cơ điện tử chuẩn PNU, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Hệ thống Nhúng, Điện tự động, Điện tử-Viễn thông của ĐH Duy Tân tại đây: Trường Công nghệ – Đại học Duy Tân

Tham khảo thêm bài viết về nhu cầu nhân lực ngành học này tại đây

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại:

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn

Điện thoại: (0236) 3653.561-3650.403 – Fax: (0236) 3650.443

Điện thoại đường dây nóng: 1900.2252 – 0905.294390 – 0905.294391

Email: tuyensinh@duytan.edu.vn

Bình luận ở “Kiểm định ABET ngành Công nghệ Điện tử tại Duy Tân

  1. Pingback: Ngành Điện điện tử học gì ? | Ngành Điện tử

Đã đóng bình luận